EMLAKCILARSITESI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1

TARAFLAR

 

Bu sözleşme; adresi Ferah mah. Papatya sokak No:42 Üsküdar / İstanbul olan İNTES YAZILIM & DANIŞMANLIK ile http://www.emlakcilarsitesi.com (aşağıda kısaca emlakcilarsitesi olarak anılacaktır.) isimli internet sitesinin aşağıda belirtilen hizmetlerinden faydalanan MÜŞTERİ arasında akdedilmiştir.

 

Madde 2

KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, emlak/gayrimenkul danışmanlık, emlak/gayrimenkul değerleme, dekorasyon ve yapı/inşaat malzemesi üreten ve satan firmalar, emlak, konut üreten firmalar, nakliye firmaları ile alıcıların sanal ortamda (internet ortamında) bir araya getirilmesi ve satışa konu ürünlere (emlak/gayrimenkul) ait ilanların emlakcilarsitesi isimli internet sitesinde yayınlanmasına ilişkin tarafların karşılıklı yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

Madde 3

İNTES YAZILIM & DANIŞMANLIK ‘IN SORUMLULUKLARI

 

3.1. İntes Yazılım & Danışmanlık, emlakcilarsitesi isimli internet sitesi içerisinde ve tamamen bu sitenin formatına/kurallarına bağlı kalarak, MÜŞTERİ 'ye ait emlak/gayrimenkulerin özellikleri ve fotoğraflarının yayınlanması ile ilgili olarak teknik hizmet desteği verecektir.

 

İntes Yazılım & Danışmanlık, işbu sözleşme kapsamında verilen hizmetin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak İntes Yazılım & Danışmanlık ‘ın elinden geleni yapmasına karşın önlenemeyen teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamaması halinde MÜŞTERİ, İntes Yazılım & Danışmanlık 'ı sorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

3.2. İntes Yazılım & Danışmanlık’ ın sözleşme konusu hizmeti MÜŞTERİ 'ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak MÜŞTERİ tarafından verilen kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olması ve İntes Yazılım & Danışmanlık ’ın işbu kredi kartı vasıtasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya MÜŞTERİ tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle İntes Yazılım & Danışmanlık ‘a ödenmiş olması şartına bağlıdır.

 

3.3. emlakcilarsitesi isimli internet sitesinin amacı, emlak sektöründe yer alan her türlü ürün ve hizmeti internet ortamındaki milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden İntes Yazılım & Danışmanlık 'a hiçbir sorumluluk yüklenemez. MÜŞTERİ ve kullanıcılar arasındaki hiçbir işlemde, İntes Yazılım & Danışmanlık ‘ın bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

 

3.4. İntes Yazılım & Danışmanlık, emlakcilarsitesi isimli internet sitesinde yapacağı değişikler, yenilikler (dizayn, yazılım, karekter, v.b.) sonucunda MÜŞTERİ yapilan değişiklere ve yeniliklere işbu sözleşme ile itiraz edemez, zarara uğraması durumundasorumlu tutmayacağını ve bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 

Madde 4

MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. MÜŞTERİ, İntes Yazılım & Danışmanlık ‘ın sahibi olduğu emlakcilarsitesi internet sitesinde belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve tercih etmiş olduğu üyelik veya ilan paketlerine ilişkin paket ücretini kredi kartı veya eft/havale suretiyle İntes Yazılım & Danışmanlık 'a ödemesi gerekmektedir.

 

4.2. MÜŞTERİ, üyelik işlemlerini tamamlayarak ve paket seçimini yapmak suretiyle işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceklerini beyan ve taahhüt etmektedir.

 

4.3. MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ, başkalarının interneti kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı kabul ve taahhüt eder.

 

4.4. MÜŞTERİ, emlakcilarsitesi adlı internet sitesinde sahibinden adı altında ve/veya kendisine ait olmayan emlak/gayrimenkul bilgisini yayınlayamaz, yanlış ve yalan bilgi beyan etmemeyi kabul ve taahhüt eder. İntes Yazılım & Danışmanlık bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ 'ye rücu edilir.

 

4.5. MÜŞTERİ, emlakcilarsitesi adlı sitenin her hangi bir bilgisini, dizaynını, logosunu, bannerını varsa kendisine ait ya da üçüncü sahıslara vermemeyi kabul ve taahhüt edip aynı zamanda Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde İntes Yazılım & Danışmanlık ’ın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ 'ye rücu edilir.

 

4.6. MÜŞTERİ, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde İntes Yazılım & Danışmanlık ’ın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ 'ye rücu edilir.

 

4.7. MÜŞTERİ, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde İntes Yazılım & Danışmanlık ’ın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ 'ye rücu edilir.

 

4.8. MÜŞTERİ, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Aksi halde İntes Yazılım & Danışmanlık söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. MÜŞTERİ 'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.

 

4.9. MÜŞTERİ, yayınlanacak ilanlarında belirtilen bilgi ve fotoğrafların doğru olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceğini,yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin İntes Yazılım & Danışmanlık ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

4.10. İntes Yazılım & Danışmanlık ’ın her zaman, tek taraflı olarak MÜŞTERİ 'ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma/iptal etme hakkı vardır. MÜŞTERİ işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda İntes Yazılım & Danışmanlık 'in sorumluluğu, henüz MÜŞTERİ tarafından kullanılmamış olan hizmetin bedelinin iadesi ile sınırlıdır.

 

4.11. MÜŞTERİ, İntes Yazılım & Danışmanlık tarafından kendisine verilen hizmetin karşılığı olarak İntes Yazılım & Danışmanlık tarafından belirtilen ücretleri ödeyecektir. İntes Yazılım & Danışmanlık her zaman bu tarifede tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. İntes Yazılım & Danışmanlık 'ın internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tarife, MÜŞTERİ 'ye yapılmış tebligat yerine geçecektir. MÜŞTERİ tarafından kendisine intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir.

 

4.12. MÜŞTERİ, ücretlendirme ve kullanilan hizmetin hesabı konusunda İntes Yazılım & Danışmanlık kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.

 

4.13. İntes Yazılım & Danışmanlık, MÜŞTERİ verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, MÜŞTERİ yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. MÜŞTERİ bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği hiçbir zararla ilgili olarak İntes Yazılım & Danışmanlık 'tan herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

4.13. Yukarıda sayilan maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden MÜŞTERİ, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca iş bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde İntes Yazılım & Danışmanlık ’ın MÜŞTERİ 'ye karşı işbu şartlara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

 

4.14. İntes Yazılım & Danışmanlık, MÜŞTERİ 'nin sistemi işbu şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, MÜŞTERİ 'yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda İntes Yazılım & Danışmanlık işbu sözleşmede öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

 

4.15. MÜŞTERİ, İntes Yazılım & Danışmanlık ’ın hizmetlerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.